آدرس خانه هوشمند پاردیک (ویرا ماوا پارس)

تهران، اتوبان کردستان، نبش سی و سوم جهان آرا، برج شهاب، طبقه نهم، واحد 17 و 18

ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 9:00 الی 17:00 و روزهای پنج شنبه از ساعت 9:00 الی 12:00 

مرکز تماس مشتریان:021-88481307021-86093321021-86096739
021-86093630021-860967480902-2947286

دور نگار: 02188556393

مرکز خدما...

آدرس خانه هوشمند پاردیک (ویرا ماوا پارس)

تهران، اتوبان کردستان، نبش سی و سوم جهان آرا، برج شهاب، طبقه نهم، واحد 17 و 18

ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 9:00 الی 17:00 و روزهای پنج شنبه از ساعت 9:00 الی 12:00 

مرکز تماس مشتریان:021-88481307021-86093321021-86096739
021-86093630021-860967480902-2947286

دور نگار: 02188556393

مرکز خدمات مشتریان و پشتیبانی     نمایندگان فروش و خدمات

بیشتر

اطلاعات تماس