آدرس خانه هوشمند پاردیک (ویرا ماوا پارس)

تهران، اشرفی اصفهانی، نبش خیابان غروی، برج اداری رونیکاپالاس، بلوک A، طبقه 5 واحد 154 

کد پستی: 1476785543

ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 9:00 الی 17:00 و روزهای پنج شنبه از ساعت 9:00 الی 12:00 

مرکز تماس مشتریان:

021-44342819

0902-2947286

مرکز خدمات مشتریان و پشتیبانی     نمایندگان فروش و خدمات

آدرس خانه هوشمند پاردیک (ویرا ماوا پارس)

تهران، اشرفی اصفهانی، نبش خیابان غروی، برج اداری رونیکاپالاس، بلوک A، طبقه 5 واحد 154 

کد پستی: 1476785543

ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 9:00 الی 17:00 و روزهای پنج شنبه از ساعت 9:00 الی 12:00 

مرکز تماس مشتریان:

021-44342819

0902-2947286

مرکز خدمات مشتریان و پشتیبانی     نمایندگان فروش و خدمات

بیشتر

اطلاعات تماس