تماس از آکووکس در شرایط اضطراری

اتفاق های ناگوار مانند آتش سوزی در یک خانه و یک واحد آپارتمانی و یا یک کلاس درس در مراکز آموزشی و یا حتی در محل کار و یا جاهای عمومی مانند ایستگاه مترو  و حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و ... هر لحظه ممکن است پیش بیاید. در شرایط اینچنینی بیشتر افراد در حفظ خونسردی خود و برقراری تماس با مراکز امداد و اورژانس با مشکل مواجه می شوند و گاه ممکن است شماره این مراکز را در آن لحظه به یاد نیاورند.

اینترکام های هوشمند آکووکس Akuvox در شرایط اینچنینی می توانند کمک بزرگی برای افراد باشند. تنها کافیست شماره های مهم مانند مراکز امداد (اورژانس، آتش نشانی)، ایستگاه های پلیس و یا شماره برخی افراد را از قبل بر روی اینترکام آکووکس تنظیم نمایید. در موقع حادثه تنها کافیست با فشردن یک دکمه با این مراکز ارتباط برقرار نموده و آنها را در جریان وقوع آن قرار دهید.

هرگز یک تماس را از دست نخواهید داد

از آنجا که ممکن است مرکز امداد در آن لحظه تماس شما توسط اینترکام آکووکس پاسخگو نباشند، اینترکام آکووکس قادر است تمامی شماره های وارد شده اضطراری را بر روی تلفن هوشمند شما ارسال نماید تا به سرعت به این شماره ها دسترسی داشته باشید.