وبینار آموزشی خانه هوشمند بر مبنای پروتکل Zwave
مثال هایی از برنامه نویسی خانه هوشمند –RULE CREATOR Example

ویدیوهای آموزشی نصب و راه اندازی خانه هوشمند

      

ویدیوهای مربوط به معرفی محصولات خانه هوشمند پاردیک