با این مثل به شما یاد خواهیم داد تا یک شبیه ساز حضور به منظور پیشگیری از سرقت ایجاد کنید.

هدف برنامه

هدف این برنامه خاموش و روشن کردن یک لامپِ  RGBW  در خانه هوشمند به صورت رندم است.

-اگر شبیه ساز فعال باشد لامپ به صورت هر ده دقیقه و بین ساعت ۹ شب تا ۳ صبح روشن و خاموش میشود

دیوایس‌های لازم برای این برنامه

  • کنترلر مرکزی خانه هوشمند
  • چراغی که در شبکه خانه هوشمند شما موجود باشد ( در اینجا لامپ هوشمند RGBW)
  • کلید مجازی

نکته: قبل ازینکه این برنامه را بنویسید باید دیوایس‌های مورد استفاده در برنامه را در شبکه اضافه کنید

برنامه به ترتیب زیر عمل می‌کند

۱- بلوک mainِ اصلی‌ کل rule را در بر می‌گیرد پس این برنامه تنها وقتی‌ کار می‌کند که سویچ مجازی روشن باشد.

۲-بلوک if اول باعث میشود که برنامه وقتی‌ فعال شود که سویچ مجازی شبیه ساز روشن باشد


۳-در بلوک if دوم عددی تصادفی بین ۰ و ۱۰۰ ساخته میشود و if بررسی می‌کند که اگر این عدد کوچکتر از ۳۳ بود برنامه فعال شود


۴-if سوم باعث میشود که برنامه فقط بین ۹شب تا ۳ صبح فعال شود


۵-در صورت برقرار بودن شرایط برنامه بلوک action لامپ را روشن می‌کند


۶-else وقتی‌ فعال میشود که عدد تصادفی کوچک تر از ۳۳ نباشد


۷-بلوک action دوم لامپ را خاموش می‌کند

۸- فراموش نکنید که در انتهای نوشتن برنامه برای  خانه هوشمند حتما آن را ذخیره کنید و سپس آن را Synchronize کنید