مثال برنامه نویسی - روشن شدن چراغ به محض تشخیص حرکتشما با این مثل یاد خواهید گرفت که چگونه برنامه‌ای بنویسید که خانه هوشمند شما بتواند به محض تشخیص حرکت چراغ مورد نظر شما را روشن کند و آن‌ را برای ۱ دقیقه روشن نگهدارد


هدف برنامه

هدف این است که یک چراغ را به طور اتوماتیک کنترل کنیم

  • پس از تشخیص حرکت چراغ روشن شود
  • چراغ به مدت ۱دقیقه پس از آخرین حرکت روشن بماند
  • سیستم تنها وقتی‌ کار کند که در سات مشخصی‌ از روز هستیم (در اینجا ۱۸:۴۵ تا ۶:۳۰)دیوایس‌های لازم برای این برنامه

  • کنترلر مرکزی خانه هوشمند
  • سنسور تشخیص حرکت
  • چراغی که در شبکه خانه هوشمند شما موجود باشد ( در اینجا لامپ هوشمند RGBW)


نکته: قبل ازینکه این برنامه را بنویسید باید دیوایس‌های مورد استفاده در برنامه را در شبکه اضافه کنید
 

برنامه به ترتیب زیر عمل می‌کند

۱- بلوک mainِ اصلی‌ کل rule را در بر می‌گیرد پس این برنامه تنها وقتی‌ کار می‌کند ک تغییری در وضعیت سنسور حرکت به وجود آید ( حرکتی را تشخیص دهد )

۲- if باعث میشود که این برنامه تنها در سات میانی‌ از روز (در اینجا ۱۸: ۱۵ تا ۶:۳۰ ) عمل کند

۳- join باعث میشود که در به صورت پیوسته باز بودن در چک شود

۴- بلوک if بررسی می‌کند که آیا سنسور حرکت را تشخیص داده است یا نه

۵- بلوک action باعث میشود که به محض تشخیص حرکت  مقدار نور لامپ ۸۰% شود

۶- else وقتی‌ فعال میشود که در بلوک if سنسور حرکتی را تشخیص نداده باشد

۷- بلوک wait باعث میشود که لامپ به مدت ۶۰ ثانیه پس از آخرین حرکت روشن بماند

۸- action باعث میشود که پس از ۶۰ ثانیه روشن بودن لامپ خاموش شود

۹- فراموش نکنید که در آخر برنامه را ذخیره کنید و سپس Synchronize کنید