تنظیمات به دلخواه شما
این شمایید که انتخاب می‌کنید چه چیزی‌را تحت نظر بگیرید ، چه گونه اطلاعات را دریافت کنید و اطلاعات و هشدار‌ها به چه کسی‌ داده شود.

گزارش رویدادها
گزارشهای آنلاین و جزئیات فعالیت‌های انجام شده در خانه هوشمند شمارا قادر به کنترل و حفظ سلامت عزیزانتان می‌کند.

پخش زندهٔ تصویر
شما میتوانید از تصاویر زنده برای بررسی سلامت عزیزانتان استفاده کنید همچنین شما میتوانید خانه هوشمند را بر روی حالت ارسال خودکار فیلم و عکس تنظیم کنید و در صورت رویدادن حوادث ناخواسته آنها را دریافت کنید.

هشدار ایمنی و امنیتی
هنگام وقوع حوادث( مانند آتش‌سوزی ، نشتی گاز یا پائین آمدن شدید دمای منزل  و … )برای جلوگیری از آسیب و خسارات بیشتر بر روی تلفن همراهتن اخطار دریافت کنید.

کاملا بی‌ سیم
خانه هوشمند زیپاتو برای انجام وظایف خود از ارتباطات بی‌ سیم استفاده می‌کند به همین دلیل نیاز به هیچگونه سیم کشی‌ و بسترسازی ندارید.