چگونه می توان یک Rule در خانه هوشمند ایجاد کرد؟

Rule ها توسط کشیدن بلوک ها به وسط صفحه برنامه نویسی و در هم آمیخته شدن بلوک ها با Deviceهای خانه هوشمند ایجاد می شوند. به کمک این امکان شما می توانید قوانین پیچیده برای خانه هوشمند را به آسانی خلق کنید.

هر بلوک وظیفه خاصی دارد و به طرز بسیار ماهرانه ای شکل بلوک ها به شما کمک می کند تا هر بلوک را در جای صحیح قرار دهید و از ترکیب آن ها قوانین خانه هوشمند را بنویسید.

همانطور که در شکل می بینید این امر به خوبی نشان داده شده است.

پس از نوشتن برنامه یا به اصطلاح قانون یا Rule ، تنها نیاز است که آن را ذخیره نموده و پس از به روز رسانی زیپاباکس ، این قوانین به زیپاباکس که مغز خانه هوشمند شماست انتقال پیدا کرده و قابل اجراست.

برای درک بهتر مطلب به ویدیو آموزشی زیر توجه فرمایید.