آدرس:

تهران، اتوبان کردستان، نبش سی و سوم جهان آرا، برج شهاب، طبقه نهم، واحد 17 و 18

مرکز تماس مشتریان:
021-88481307

021-86093630

021-86093321

021-86096748

021-86096739

0902-2947286


دورنما:

021-88556393

ساعات کار:

شنبه تا چهارشنبه     9:00 الی 17:00
روزهای پنج شنبه از ساعت 9:00  الی 12:00 مشغول به کار می باشند .


مرکز خدمات مشتریان و پشتیبانی
نمایندگان فروش و خدمات