آدرس:

خیابان یوسف آباد (خیابان سید جمال الدین اسد آبادی) ، خیابان نهم ، پلاک 16 واحد دو شمالی (4)

مرکز تماس مشتریان:
021-88481307

0902-2947286

0935-6727345


دورنما:

021-88556393

ساعات کار:

شنبه تا چهارشنبه     9:00 الی 17:00
روزهای پنج شنبه از ساعت 9:00  الی 12:00 مشغول به کار می باشند .


مرکز خدمات مشتریان و پشتیبانی
نمایندگان فروش و خدمات