نحوه پیکربندی مخاطبین در مانیتورهای هوشمند داخلی Akuvox

نحوه پیکربندی مخاطبین در مانیتورهای هوشمند داخلی Akuvox

نحوه پیکربندی مخاطبین در مانیتورهای هوشمند داخلی Akuvox

پیکربندی از طریق مرورگر وب

در مانیتورهای داخلی اندرویدمدل های: IT82 / IT83 / C315 / C317 به مسیر PhoneBook ... Locak Book بروید.

در مانیتور داخلی لینوکس مدل های C313 / IT80 / IT81 به مسیر PhoneBook ... Address Book بروید.

 

 •          Contact (تماس): برای نمایش همه مخاطبین یا لیست سیاه.
 •          Search (جستجو): برای جستجوی مخاطب با وارد کردن شماره یا نام.
 •          Dial (شماره گیری): برای شماره گیری شماره ای که کاربر پر کرده است.
 •          Import/Export (ورودی و خروجی): برای وارد کردن یا خروجی گرفتن مخاطبین به صورت کلی، لطفاً از صحت قالب اطمینان حاصل کنید.

 نحوه پیکربندی مخاطبین در مانیتورهای هوشمند داخلی Akuvoxنحوه پیکربندی مخاطبین در مانیتورهای هوشمند داخلی Akuvox

پیکربندی دستگاه

حالت کشف (Discovery Mode)

در حالت کشف، مانیتور داخلی می تواند دستگاه های دیگری را که در همان شبکه محلی هستند جستجو کند و آنها را به لیست مخاطبین خود اضافه کند.

کاربران می توانند به مخاطبین یا دستگاهها مراجعه کرده و برای به روزرسانی لیست مخاطب، روی "به روزرسانی" کلیک کنند.

 نحوه پیکربندی مخاطبین در مانیتورهای هوشمند داخلی Akuvox

حالت ابر (Cloud Mode)

در حالت cloud، لیست تماس به طور خودکار از سرور cloud به مانیتورهای داخلی وارد می شود. کاربران نیازی به پیکربندی مخاطبین ابری ندارند.

 

افزودن مخاطب محلی

مانیتور داخلی اندروید مدل های IT82 / IT83 / C315 / C317 در رابط تماس، نماد + را بزنید تا اطلاعات تماس جدیدی اضافه کنید.

 •          نام مخاطب را وارد کنید.
 •          شماره را وارد کنید.
 •          برای پیش نمایش ویدئو، آدرس RTSP اینترکام را وارد کنید.
 •          برای ذخیره مخاطب، تأیید (Save) را فشار دهید. برای لغو عملیات، لغو (Cancel)را فشار دهید.

نحوه پیکربندی مخاطبین در مانیتورهای هوشمند داخلی Akuvox

 نحوه پیکربندی مخاطبین در مانیتورهای هوشمند داخلی Akuvox

مانیتور داخلی لینوکس مدل های: C313 / IT80 / IT81

 

 •          به مسیر More ... Contacts ... Local ... All Contacts بروید.
 •          وارد رابط All Contact شوید و سپس + New icon را فشار دهید تا مخاطب جدید اضافه شود.
 •          نام مخاطب جدید را وارد کنید.
 •          روی شماره 2/1 کلیک کنید تا شماره 2/1 را وارد کنید، که می تواند شماره SIP یا شماره IP باشد. از 2 شماره برای هر فرد تماس پشتیبانی می شود.
 •          آهنگ زنگ / گروه / حساب را برای مخاطب انتخاب کنید.
 •          برای ایجاد تغییر در تنظیمات مخاطب، روی ذخیره ضربه بزنید.

 نحوه پیکربندی مخاطبین در مانیتورهای هوشمند داخلی Akuvoxنحوه پیکربندی مخاطبین در مانیتورهای هوشمند داخلی Akuvox

مخاطب محلی را ویرایش کنید

در مانیتور داخلی اندروید مدل های: IT82 / IT83 / C315 / C317

 •          در رابط تماس، یک مخاطب موجود را انتخاب کنید.
 •          کلید ویرایش Edit را فشار دهید تا مخاطب موجود ویرایش شود.
 •          برای ایجاد مخاطب جدید، کلید Delete Press را فشار دهید.

 نحوه پیکربندی مخاطبین در مانیتورهای هوشمند داخلی Akuvox

در مانیتورهای داخلی لینوکس مدل های: C313 / IT80 / IT81

 

 •          برای ورود به مسیر More ... Contacts ... Local ... All Contacts بروید و یک مخاطب موجود را انتخاب کنید.
 •          برای تغییر مخاطب خارج شده ، اطلاعات تماس،نماد ویرایش را فشار دهید.
 •          برای حذف مخاطب موجود، نماد حذف را فشار دهید.

نحوه پیکربندی مخاطبین در مانیتورهای هوشمند داخلی Akuvoxنحوه پیکربندی مخاطبین در مانیتورهای هوشمند داخلی Akuvox

نظرات بازدیدکنندگان