ضبط تماس در تلفن های Akuvox

ضبط تماس در تلفن های Akuvox

ضبط تماس در تلفن های Akuvox

ضبط تماس در تلفن های Akuvox یکی از قابلیت های این تلفن ها می باشد. برای بهره بردن از این ویژگی نیاز به SIP سرور می باشد. محل ذخیره فایل های ضبط شده بر روی SIP سرور قرار دارد.

کاربران می توانند از تلفنهای Akuvox ، از جمله R47P، R47G ، R48G از کلید Ext به عنوان دکمه Record در طول مکالمه و برای ضبط آن استفاده نمایند.

سرور Elastix را به عنوان مثال در نظر بگیرید.

 

پیکربندی ضبط تماس در تلفن های Akuvox

ابتدا آدرس IP تلفن خود را درون یک مرورگر وب وارد نمایید. برای ورود نام کاربری و گذرواژه خود را وارد کنید (مدیر / به طور پیش فرض admin).

1. به مسیر Phone ... key ... display بروید.

یک کلید Ext را به عنوان Record تنظیم کنید و سپس روی Submit کلیک کنید.

ضبط تماس در تلفن های Akuvox

2. برای ثبت نام حساب به مسیر  account ... basic ... ثبت نام حساب Elastix SIP بروید.

 

پیکربندی در سرور SIP

1. به مسیر PBX ... Basic ... General Setting بروید.

گزینه های دستور شماره گیری و گزینه های دستور خروجی شماره گیری را به عنوان Ww تنظیم کنید. روی ارسال کلیک کنید و سپس روی اعمال پیکربندی تغییرات کلیک کنید.

ضبط تماس در تلفن های Akuvox

2. به مسیر PBX ... Basic ... Feature Codes بروید.

اطمینان حاصل کنید که مقدار (*1) در گزینه In-Call Asterisk Toggle Call Recordingوارد شده و تیک گزینه Enable خورده است.

روی ارسال کلیک کنید و سپس روی اعمال پیکربندی تغییرات کلیک کنید.

ضبط تماس در تلفن های Akuvox

3. به مسیر PBX ... Basic ... Extensions بروید. شماره ثبت شده مربوطه را انتخاب کنید.

 ضبط تماس در تلفن های Akuvox

حالت On Demand را برای دو گزینه Record Incoming و Record Outgoing انتخاب نمایید.

 

روی ارسال کلیک کنید و سپس روی اعمال پیکربندی تغییرات کلیک کنید.

4. برای بررسی پرونده ضبط شده به مسیر PBX ... Monitoring بروید.

کاربران می توانند فایل ضبط شده را از سرور SIP گوش دهند یا بارگیری کنند.

 ضبط تماس در تلفن های Akuvox

نظرات بازدیدکنندگان