اینترکام هوشمند R29C-B

اینترکام هوشمند R29C-B

یک راه حل مناسب برای ورود به ساختمان و محافظت از ساختمان در زمان شیوع ویروس COVID-19

R29C-B چگونه کار می کند

اینترکام هوشمند Akuvox R29C-B  با ورود مراجعه کننده به درب ورودی با تشخیص چهره و تشخیص خودکار تب و ماسک، به مدیران و صاحبان املاک کمک می کند تا یک جامعه سالم، امن و کارآمد ایجاد کنند.

نظرات بازدیدکنندگان