اینترکام هوشمند R29C-B

اینترکام هوشمند R29C-B

یک راه حل مناسب برای ورود به ساختمان و محافظت از ساختمان در زمان شیوع ویروس COVID-19 از اکووکس

R29C-B چگونه کار می کند

اینترکام هوشمند Akuvox R29C-B با قرارگرفتن مراجعه کننده در پشت درب ورودی با استفاده از امکانات تشخیص چهره و تشخیص خودکار دما و ماسک، به مالکان و ساکنین این امکان را میدهد تا یک جامعه سالم، امن و کارآمد ایجاد کنند.

نظرات بازدیدکنندگان