آموزش تصویری نصب اینترکام Akuvox مدل R20

آموزش تصویری نصب اینترکام Akuvox مدل R20

آموزش تصویری نصب اینترکام Akuvox مدل R20

آموزش تصویری نصب اینترکام Akuvox مدل R20 بصورت گام به گام. در این آموزش انواع نحوه نصب اینترکام Akuvox مدل R20 آموزش داده می شود.

لوازم جانبی مورد نیاز:

لوازم مورد نیاز برای نصب بر روی دیوار:

لوازم مورد نیاز برای نصب داخل دیوار

1- روش اول: نحوه نصب بر روی دیوار ( با استفاده از قوطی برق معمولی برای قرار دادن سیم ها در پشت اینترکام):

2- روش دوم: نحوه نصب بر روی دیوار ( بدون استفاده از قوطی برق معمولی)

3- روش سوم: نحوه نصب در داخل دیوار

4- روش چهارم: نحوه نصب داخل دیوار با استفاده از سیمان و یا چسب های مخصوص

نحوه نصب کاور عقب دستگاه

نحوه نصب دستگاه

نظرات بازدیدکنندگان