• سوئیچ شبکه Akuvox مدل NS-2 برای انتقال داده (اطلاعات) در سیستم های آنالوگ برای فواصل طولانی مورد استفاده قرار می گیرد. برای ارتقاء سیستم های ارتباط داخلی آنالوگ یک ساختمان، با کمک این سوئیچ دیگر نیازی به سیم کشی مجدد نمی باشد. با توجه به انتقال داده در فواصل فوق العاده طولانی و سازگاری خوب با خطوط موجود، این سوئیچ برای اکثر ساختمان های قدیمی مناسب می باشد.

    0 نقد(ها)
    بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف