در این قسمت با انواع سنسورهای بی سیم بر پایه پرتوکول استاندارد Z-Wave شامل انواع سنسور دود ، سنسور مونواکسیدکربن ، سنسور رطوبت ، سنسور دما ، سنسور تشخیص حرکت یا PIR، سنسور تشخیص شدنت نور و روشنایی یا Lux Meter و سنسور درب و پنجره آشنا خواهید شد.

سنسور ها 18 محصول وجود دارد