شیشه های هوشمند یا PDLC Film با قدرت مات شوندگی

شیشه های هوشمند هیچ محصولی در این شاخه موجود نمیباشد