این قسمت شامل ماژول های بی سیم خانه هوشمند از قبیل ماژول های روشنایی دو پل و تک پل بی سیم، ماژول روشنایی دیمر، ماژول کنترل پرده ، شید ، رولر و گیت پارکینگ هوشمند می باشد.

ماژول ها و سوییچ ها 11 محصول وجود دارد