سنسور حرکت:

یکی از متداول ترین سنسورهایی که امروزه در خانه هوشمند به عنوان سیستمهای اعلام سرقت مورد استفاده قرار می گیرد، سنسورحرکتی Motion Sensor می باشند که امروزه با اسامی گوناگون از جمله سنسورحرکتی ، چشمی، رادار، PIR و… می توان آنها را در بازار یافت.
این سنسورها به خاطردید وسیع و پردازشی که در محیط انجام می دهند امروزه به یکی از اجزاء اصلی سیستمهای اعلام سرقت در خانه های هوشمند تبدیل شده اند به طوری که بیشتر شرکتها در اکثر پروژه های اعلام سرقت خود از این سنسورها استفاده می کنند. ما می خواهیم با نگاهی دقیق تر بر روی این سنسورها به بررسی عملکرد این گونه سنسورها بپردازیم.

برای رسیدن به امکانات و اهداف خانه هوشمند نیازمند وجود انواع سنسور میباشیم تا با گرفتن اطلاعات از این سنسورها درک بهتر ی از وضعیت کنونی خانه هوشمند و یا ساختمان داشته باشیم و بتوانیم از این اطلاعات به منظور پیش بینی وضعیت آتی استفاده کنیم. در واقع مدیریت یک ساختمان بدون وجود سنسورهای مختلف غیر ممکن خواهد بود. در زیر چند نوع از مرسوم ترین سنسورهای مورد استفاده در خانه هوشمند را مورد بررسی قرار می دهیم.

 PIR چیست؟

PIR مخفف کلمه Passive Infrared Sensor است. عبارت Passive دراین سنسور به معنای آن است که این سنسور هیچ انرژی از خود ساطع نمی کند و فقط تششعات مادون قرمز را دریافت می کند و همچنین عبارت Infrared یا امواج فروسرخ  به عبارتی اشعه مادون قرمز در علم فیزیک به قسمی از طیف پرتوهای الکترومغناطیسی اطلاق می گردد که دامنه طول موج آنها از بالای نور سرخ مرئی آغاز و تا امواج غیرمرئی ریزموجی مایکروویو را دربر می گیرند.
هر موجودی که در زاویه دید این سنسور حرکت کند با دریافت امواج مادون قرمز ساطع شده از بدن موجود تحریک شده و فرمانی به سیستم کنترلر مرکزی ارسال میکند. به عنوان مثال در راهرو ساختمانها یا آسانسورها و…. هر فردی با باز کردن در یا ابتدای ورود، سنسور عمل کرده و تمام مسیر راهرو را روشن می کند تا آن فرد از راهرو خارج شود.