کلیدهای صفحه لمسی ساده 

نمایش 1 - 5 از 5 آیتم
 • بروزرسانی : 1398-07-22
  ( 0 نقد و بررسی )

  کلید ساده چهار پل Castle-Pro دارای یک صفحه تمام شیشه ای ضد خش و ضد حرارت می باشد. این کلید برای استفاده بر روی چهار سرخط روشنایی مورد استفاده قرار می گیرد. این کلید هوشمند دارای یک LED زیبا بر روی خود است که در زمان روشن و خاموش بودن به دو رنگ زیبا در می آید.

 • بروزرسانی : 1398-07-22
  ( 0 نقد و بررسی )

  کلید ساده دو پل Castle-Pro دارای یک صفحه تمام شیشه ای ضد خش و ضد حرارت می باشد. این کلید برای استفاده بر روی دو سرخط روشنایی مورد استفاده قرار می گیرد. این کلید هوشمند دارای یک LED زیبا بر روی خود است که در زمان روشن و خاموش بودن به دو رنگ زیبا در می آید. 

 • بروزرسانی : 1398-07-22
  ( 0 نقد و بررسی )

  کلید ساده چهار پل MCOHome دارای یک صفحه تمام شیشه ای ضد خش و ضد حرارت می باشد. این کلید برای استفاده بر روی چهار سرخط روشنایی مورد استفاده قرار می گیرد. این کلید هوشمند دارای یک LED زیبا بر روی خود است که در زمان روشن و خاموش بودن به دو رنگ زیبا در می آید. بجز زیبایی این LED کمک بسیار خوبی در تاریکی برای پیدا کردن کلید می باشد.

 • بروزرسانی : 1398-07-22
  ( 0 نقد و بررسی )

  کلید ساده دو پل MCOHome دارای یک صفحه تمام شیشه ای ضد خش و ضد حرارت می باشد. این کلید برای استفاده بر روی دو سرخط روشنایی مورد استفاده قرار می گیرد. این کلید هوشمند دارای یک LED زیبا بر روی خود است که در زمان روشن و خاموش بودن به دو رنگ زیبا در می آید. بجز زیبایی این LED کمک بسیار خوبی در تاریکی برای پیدا کردن کلید می باشد.

 • بروزرسانی : 1398-07-22
  ( 0 نقد و بررسی )

  کلید ساده تک پل MCOHome دارای یک صفحه تمام شیشه ای ضد خش و ضد حرارت می باشد. این کلید برای استفاده بر روی یک سرخط روشنایی مورد استفاده قرار می گیرد. این کلید هوشمند دارای یک LED زیبا بر روی خود است که در زمان روشن و خاموش بودن به دو رنگ زیبا در می آید. بجز زیبایی این LED کمک بسیار خوبی در تاریکی برای پیدا کردن کلید می باشد.

نمایش 1 - 5 از 5 آیتم